Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0944567780
E-mail: info@mymoda.sk

Fakturačná adresa:
Mgr. Michaela Bradová - MYMODA.SK
Šemša 158
04421 Šemša

IČO: 48299596
DIČ:

Nie je platca DPH.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel: sro, vložka číslo: 36532/P.

Dozorná orgán
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

Kontaktný formulár