Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0944567780
E-mail: info@mymoda.sk

Fakturačná adresa:
Mgr. Michaela Bradová - MYMODA.SK
Šemša 158
04421 Šemša

IČO: 48299596
DIČ: 1082255768

Nie je platca DPH.
Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Košice-okolie,
číslo živnostenského registra: 830-18140.

Dozorná orgán
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

Kontaktný formulár