Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0905226743
E-mail: info@mymoda.sk

Fakturačná adresa:
Well Livery s.r.o.
Orechová 4189/44
08501 Bardejov

IČO: 51764491
DIČ: 2120778781

Nie sme platcami DPH.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel: sro, vložka číslo: 36532/P.

Dozorná orgán
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

Kontaktný formulár